Cao tuinbranche akkoord

De nieuwe cao Retail non-food is een feit. En daarmee ook de cao voor de Tuinbranche die hiervan deel uitmaakt. De cao heeft een looptijd van 1 juli 2018 (met terugwerkende kracht) t/m 31 december 2020.

In september zal de cao-tekst gereed zijn en bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangemeld worden waarna de algemeen verbindende verklaring worden aangevraagd. In de volgende editie van TuinZaken meer over de nieuwe cao.
© TPK Media Partners BV
© TPK media partners bv
Tuinzaken is een uitgave van TPK media partners | Postbus 322 | 6130AH | The Netherlands | +31 (0)46 4818600 | info@tpk-media.nl