Duitsland is nummer 1 Duurzame gewasbescherming

Duitsland heeft in Europa de beste positie wat betreft duurzame gewasbescherming, aldus blijkt uit een rapport ingediend door de Europese Commissie over de uitvoering van de richtlijn inzake het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het rapport bevestigt dat er sprake is van meetbare vooruitgang op het gebied van risicovermindering. Het onderzoek beoordeelt opleidings- en certificeringsprogramma’s, zoals het deskundigheidscertificaat gewas - bescherming.

Bovendien rapporteert de studie positief over de verwezenlijking door Duitsland van zijn 30 procent risicoreductie doelstelling voor het watermilieu in de periode 1996-2006. Het verslag maakt duidelijk dat in het algemeen de richtlijn in alle lidstaten voldoende zal worden gevolgd. Toch is er in veel lidstaten in een of ander opzicht nog ruimte voor verbetering. Veel lidstaten kunnen bijvoorbeeld geen meetbare resultaten opleveren over de verwezenlijking van hun doelstellingen, bijvoorbeeld op het gebied van waterbescherming of openbare voorzieningen. Geïnte - greer de gewasbescherming wordt door sommige EU-lidstaten nog steeds onvoldoende ingezet.
© TPK Media Partners BV
© TPK media partners bv
Tuinzaken is een uitgave van TPK media partners | Postbus 322 | 6130AH | The Netherlands | +31 (0)46 4818600 | info@tpk-media.nl